QUOTES MENSUALS Club (C.A.B.)

 

-        SOr Soci Ordinari titular: ..........................20 € mensuals.

- *     SOr Menors de edat de 14 a 18 anys: ........15 € mensuals.

- *     SOr Menors de 14 anys: ...........................10 € mensuals. 

 

-        Quotes arquers NO soci (C.A.B.):..........................5€ dia.

 

*       tindrem en compte el dia de l´aniversari.

 

 

Els pagament es faran mensuals mitjançant domiciliació bancària.

En cas de rebut retornat las despeses ocasionades es carregaran al rebut siguent i havent passat el mes sense haver-lo fet efectiu es donarà de baixa del club, tenint que fer efectiva la quota i despeses si vulgues continuar gaudint de las instal·lacions com a soci.